Evenementen

Vertelvoorstelling door TWOES-leden met special guest

Vrijdagavond 24 april 2015 kun je een fantastische avond beleven. Ter ere van het 15-jarig bestaan van Twoes wordt een avond met prachtige en leuke verhalen georganiseerd. Zes korte verhalen, waarvan twee Noorse verhalen met muzikale begeleiding van het accordeonensemble ‘t Clockhuys. 

De vertellers zijn natuurlijk Twoes-leden die hun vertel-sporen intussen ruimschoots hebben verdiend: Els-An van Ree, Jeanet Landman, Erik Mathlener, Janke Sinnema en Engbert de Leeuw. Speciale gast is de fabuleuze verhalenverteller Erik van Dort.

Wees erbij!

Wanneer: Vrijdag 24 april 2015. Aanvang 20.00 uur (de deuren gaan open om 19.15 uur).
Toegang: 7 euro aan de kassa. U kunt reserveren door 6 euro over te maken op giro NL39 INGB 0004 4101 02 tnv J. Sinnema en/of MCW.Segers
Waar: de Biotoop, Kerklaan 30, vleugel F Haren. Je kunt aan de overkant parkeren.

Klik voor een vergroting!

Klik voor een vergroting!