Regels en afspraken

Een Twoesavond is een ontmoeting van verhalenvertellers, bedoeld om met elkaar plezier te beleven aan de vertelkunst. Het is een avond vóór en dóór vertellers. Er  wordt geoefend en iedere verteller kan feedback krijgen. Vaak oefent een verteller voor een voorstelling die (vlak) na de Twoesavond staat gepland.  De avond wordt bij toerbeurt geleid door één of  twee leden van de vertelkring. Leren van elkaar staat daarbij centraal. Laagdrempeligheid en veiligheid zijn hierbij belangrijke waarden.

Het aanbod van verhalen is  groot, omdat Twoes inmiddels tot een van de grootste vertelkringen in Nederland is uitgegroeid. Per avond komen er tussen de 12 en 20 vertellers. Er zijn daarom een aantal afspraken gemaakt:

aan het begin van de avond wordt geïnventariseerd wie een verhaal wil vertellen;

iedere verteller krijgt 10 minuten voor zijn/haar verhaal;

per avond mag één verteller meer tijd vragen (maximaal 30 minuten) voor zijn/haar verhaal;

blijkt er toch te weinig tijd te zijn dan staan de vertellers die niet aan bod zijn gekomen de volgende Twoesavond als eerste op het programma;

meestal begint en eindigt de avond met een gemeenschappelijke oefening en/of lied;

‘tips’ (ter verbetering) worden altijd voorafgegaan door ‘tops’ (complimenten);

losse verkoop wordt geregeld bij binnenkomst;

consumpties worden in de pauze en aan het eind van de avond afgerekend;

zie voor de afspraken op het gebied van de financiën de blz.: ‘Kosten’.